Anmälan

Laganmälan

Köp 4 startplatser för att ange lagnamn

Försäkring

Vi rekommenderar egentecknad försäkring som täcker startavgift vid t ex sjukdom då detta inte ingår i startavgiften.

Vid frågor kontakta: info@avonovaactive.se